Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Pomoc przedmedyczna •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 04 •grudnia• 2013 22:04•

Filmy edukacyjne" Pierwsza pomoc'"na licencji Creative Commons, dotyczące
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

Pierwsza pomoc: nagłe zatrzymanie krążenia - film interaktywny

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Krwawienie z nosa

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Krwotok zewnętrzny

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Atak epilepsji (padaczki)

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Zadławienie (zakrztuszenie)

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Oparzenie termiczne

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Proste złamanie przedramienia

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Rana z ciałem obcym

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Użądlenie przez owada - wstrząs anafilaktyczny

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Porażenie prądem

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Połknięcie substancji chemicznej

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

Numery alarmowe w Polsce

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

•Poprawiony: ••sobota•, 07 •grudnia• 2013 10:21••