Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Podręczniki szkolne •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 25 •września• 2013 16:23•

Rok szkolny 2013/2014