Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Integracyjna zabawa karnawałowa •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Jacek Dubiel•   
••poniedziałek•, 24 •lutego• 2014 18:59•

20 lutego 2014 roku odbyła się integracyjna zabawa choinkowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek” oraz dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem życzeń przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem  p. Bożeny Kapica , p. Reginy Bratkowskiej, p. Adama Wiechnika i p. Jacka Dubiela, który wprowadził wszystkich w gorącą atmosferę karnawału.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, ks. infułat  Edmund Markiewicz oraz starosta powiatu janowskiego p. Jerzy Bielecki.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę choinkową ze  zdobywającym coraz większą popularność szkolnym zespołem KLESZCZE.

Dodatkową atrakcją zabawy był clown, który swoimi sztuczkami zabawiał dzieci, prowadził konkursy i zabawy  taneczne. Jak przystało na wielki bal karnawałowy nie zabrakło tańca kotylionowego, no i oczywiście wyboru Miss i Mister zabawy.

Na zakończenie przybył  św. Mikołaj z wypchanym po brzegi workiem prezentów.

Szczególne podziękowania należą się uczniom  Szkolnego Koła Wolontariatu, zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, którzy swoim zaangażowaniem  przyczynili się do uświetnienia zabawy choinkowej.

•Poprawiony: ••piątek•, 28 •lutego• 2014 19:26••