Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 21 •marca• 2014 10:22•

Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
Numer ogłoszenia: 60375 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ OGŁOSZENIE

SIWZ OGŁOSZENIE