Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 07 •kwietnia• 2014 19:42•

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

informacja

•Poprawiony: ••poniedziałek•, 07 •kwietnia• 2014 19:43••