Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Ważne wydarzenia i sukcesy szkoły w 2013 r. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••wtorek•, 24 •września• 2013 11:59•

Ważne wydarzenia i sukcesy szkoły w II półroczu roku szkolnego 2012/13 i I półroczu roku szkolnego 2013 /14 Śmiech

1.    Funkcjonowanie dwóch klas sportowych o profilu lekkoatletycznym

Klasy sportowe są prowadzone przez:  p. M. Sadecką i p. W. Kulpę( V b) oraz p. Z. Czajkowskiego i p. R. Bratkowskiego( IV b).  W obu klasach  realizowany jest autorski „Program szkolenia sportowego dla klasy sportowej ze wstępnym ogólnorozwojowym przygotowaniem lekkoatletycznym uzupełnionym innymi dyscyplinami”, opracowany przez p. M. Sadecką i p. W. Kulpę. Klasa IV b
Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w Parku Linowym na terenie Zoomu w Janowie Lubelskim. Poczynili pierwsze kroki w pływaniu kajakami, na  wykładach prowadzonych przez p. Komandora A. Sydora nauczyli się przepisów bezpiecznego i prawidłowego poruszania sprzętem pływającym. Chłopcy z klasy sportowej zwyciężyli w zawodach szkolnych w pływaniu, następnie w zawodach powiatowych i awansowali do zawodów rejonowych , w których zajęli wysokie- IV miejsce. W zawodach tenisa stołowego awansowali do eliminacji powiatowych ( indywidualnie i drużynowo).

Klasa V b

Uczniowie brali  udział w zimowym obozie stacjonarnym (podczas ferii zimowych), doskonalili jazdę na nartach biegowych  i zjazdowych. Poznawali i doskonalili swoje umiejętności z żeglarstwa, kajakarstwa oraz ratownictwa wodnego( podczas realizacji projektu  ,,Wiatr i woda”). Rozwijali swoje zainteresowania i sprawność podczas: realizacji zajęć  z projektu ,,Żyj zdrowo na sportowo’’ ,zajęć  w parku linowym nad zalewem, wyjazdów na mecze piłki ręcznej do Lublina oraz różnych  rozgrywek i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Jesienią klasa wzięła udział w rajdzie pieszym po wschodnim Roztoczu - pokonując odcinek z Otrocza do  Batorza -szlakiem Lelewela. W  trakcie roku uczniowie reprezentowali  szkołę na różnych zawodach. W mini piłce siatkowej  ,,trójek’’,  chłopcy  reprezentowali szkołę podczas zawodów rejonowych, a w zawodach piłki  nożnej turnieju im. Marka Wielgusa weszli do ścisłego finału. Ponadto uczestniczyli w cyklu zawodów  ,,Czwartki lekkoatletyczne’’ i odnieśli duży sukces, kwalifikując się do finału ogólnopolskiego w Łodzi. Brali także udział w finale wojewódzkim  w indywidualnych biegach przełajowych w Adamowie, gdzie jeden z uczniów zdobył mistrzostwo województwa. Dziewczęta reprezentowały szkołę  podczas sztafetowych zawodów pływackich  dochodząc do finału wojewódzkiego. Oprócz tego klasa przygotowała układ taneczny, który był przedstawiany podczas 50 rocznicy kapłaństwa księdza Jana Sobczaka.

2.    Misterium Bożonarodzeniowe „Król Miłości”
Pomysłodawcą, scenarzystą i reżyserem musicalu była siostra  Stella Turowicz. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było ponad 80 uczniów oraz wielu nauczycieli. Premiera misterium odbyła się 19 grudnia 2012 r. w  Janowskim Ośrodku Kultury, w styczniu 2013 r. kontynuowano występy dla środowiska lokalnego i mieszkańców Rudnika nad Sanem.

3.    Dzień Promocji Talentów
16 IV 2013 r. zorganizowano całodniowe prezentacje ,podczas których mieliśmy możliwość oglądania, słuchania  i podziwiania różnorodnych umiejętności naszych uzdolnionych uczniów ( talenty: muzyczne, wokalne, recytatorskie, taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, sprawnościowe, językowe, naukowe). Kluczowym momentem Dnia Promocji Talentów było wręczenie dyplomów uczniom i przyjęcie nowych członków do Kręgu Młodych Talentów. Nominacje wręczali: Pani K. Ćwiek-  Dyrektor Szkoły oraz Pan Cz. Krzysztoń - wiceburmistrz Janowa Lubelskiego. Obchody Dnia Promocji Talentów były wspaniałą okazją, aby społeczności szkolnej, rodzicom uczniów oraz zaproszonym gościom zaprezentować naszych uzdolnionych uczniów. Były również wyróżnieniem  i podziękowaniem  dla nauczycieli, którzy odkrywają, wspierają i promują te uzdolnienia. Relacja z przebiegu Dnia Promocji Talentów została zamieszczona m.in. na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji ( ORE).

4.     Utworzenie oddziałów przedszkolnych.
Od września 2013 roku funkcjonuje pięć oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6- letnich. Dzieci korzystają z ośmiogodzinnej opieki, pełnego wyżywienia na stołówce szkolnej oraz zajęć na basenie, gdzie pod opieką instruktorów bawią się i ćwiczą w wodzie.

5.    Jasełka Bożonarodzeniowe
17 grudnia 2013 r. zostały przedstawione Jasełka Bożonarodzeniowe, przygotowane przez: uczniów klas III a, III d i III e wraz z wychowawcami, siostrę Łucję, ucznia kl. IV e grającego na instrumentach klawiszowych oraz zespół „Promyki Maryi”. W związku ze zbliżającą się kanonizacją Ojca Św. Jana Pawła II, uczeń wcielił się w rolę Błogosławionego Papieża, który odwiedzał różne kontynenty  i  przekazywał przesłanie Ewangelii dotyczące głównie historii przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i narodzenia w Betlejem.

6.    Realizacja projektów edukacyjno- wychowawczych i profilaktyczno- wychowawczych: „Licz i baw się z Tabliczką Mnożenia”, „Janusz Korczak w oczach dzieci” - obchody roku pisarza, „Learn about the European countries”- prezentacje państw europejskich , „Rok 2013 – rokiem pamięci o Powstaniu Styczniowym”,  „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Potrzeba”, „Wiatr i woda” , „ Żyj zdrowo na sportowo”, „Czysty umysł otwartą bramą do wiedzy”, „Tradycje państw europejskich”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

Od września  2013 r. realizowany jest projekt- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- pod nazwą „ Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Janów Lubelski”.
W PSP z OI prowadzone są następujące zajęcia:
a) zajęcia przyrodnicze “Młody Badacz”, rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe- 11 grup;
b) warsztaty języka angielskiego “ Czytam, piszę i rozumiem w języku angielskim”, rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe- 16 grup;
c) warsztaty matematyczne” Lubię matematykę” dla uczniów kl. III i VI- 11 grup;
d) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki- 8 grup;
e) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego- 16 grup;
f) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- 8 grup.
Szkoła została doposażona  w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.

7.   Uczestnictwo w programach wojewódzkich i ogólnopolskich:

Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń
W efekcie realizacji wymaganych programem zadań, uzyskaliśmy ogólnopolski Certyfikat Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu „Bezpieczne Szkoły”. Kontynuacją działań służących podniesieniu świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz wyposażeniu ich w praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia były:  próbna ewakuacja szkoły, oglądanie i analizowanie przez uczniów treści filmu edukacyjnego Bezpieczne zachowania„ Szkoła” oraz  uczestnictwo klas I- VI w szkoleniach prowadzonych przez p. R. Majkowskiego. W trakcie szkoleń uczniowie praktycznie uczyli się zachowań ratujących życie osoby nieprzytomnej, tzn. ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Szkoła Dobrych Praktyk
Szkoła przystąpiła do trzeciej edycji tego programu – inicjatywy Kuratorium Oświaty w Lublinie- którego celem było upowszechnianie oraz promocja pozytywnych działań i rozwiązań realizowanych w lubelskich szkołach. Dzięki przedstawionym nowatorskim rozwiązaniom, nasza szkoła została uhonorowana tytułem „Szkoły Dobrych Praktyk”.

Szkoła Promująca Zdrowie
We wrześniu 2013 r. społeczność szkolna podjęła decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Powołano 21-osobowy zespół ds. promocji zdrowia, w skład którego weszło: 14 nauczycieli, dwóch pracowników administracji i obsługi szkoły, higienistka szkolna, przewodniczący Rady Rodziców oraz troje rodziców uczniów. Koordynatorem zespołu została p. D. Jargiło. Uczniowie  w każdym miesiącu wykonują zdrowe potrawy ( świeże soki, sałatki, surówki, kanapki) z wykorzystaniem różnych sezonowych warzyw i owoców. Samorząd Uczniowski ustalił na cały rok „ Szkolną listę owoców i warzyw”, których wartości odżywcze są omawiane w poszczególnych miesiącach i które dominują w przygotowywanych potrawach. W niektórych klasach powstały „ Pachnące parapety”, z rosnącymi tam ziołami przyprawowymi. Odbyły się także spotkania z pszczelarzem, który przybliżył uczniom  tematykę wartości zdrowotnych miodu.

Śniadanie daje moc

Uczniowie kl. II i III wzięli udział w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Śniadanie daje moc”. W poszczególnych klasach powstały Kluby Śniadaniowe, w których uczniowie poznali 12 zasad zdrowego odżywiania, uczyli się przygotowywać: witaminowe soki owocowe i warzywne, kanapki i surówki. Poznawali sztukę nakrywania stołu, dekorowania potraw oraz kulturalnego spożywania posiłków. Oprócz tego wykonywali prace plastyczne, pisali wiersze o zdrowym odżywianiu. W realizację programu- oprócz uczniów i nauczycieli- zaangażowali się rodzice , którzy chętnie wyposażali dzieci w składniki niezbędne do przygotowania potraw. Kulminacyjnym punktem realizacji programu była organizacja Dnia Zdrowego Śniadania ( 8 XI 2013 r.), podczas którego uczniowie ze swoimi rodzicami oraz nauczycielami przygotowali zdrowe śniadanie i wspólnie je spożywali.

W- f z klasą
W październiku 2013 r., w ramach ogólnopolskiego programu „W- f z klasą”, w naszej szkole odbyła się debata Sportowego Okrągłego Stołu. Organizatorami debaty byli nauczyciele wychowania fizycznego:  p. A. Jakubiec – koordynator programu oraz p. R. Boryński- prowadzący spotkanie. W debacie uczestniczyła Dyrekcja Szkoły, przewodniczący Rady Rodziców , uczniowie klas IV-VI, wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kilkunastu nauczycieli różnych przedmiotów. Najpierw wśród uczniów przeprowadzono kampanię  informacyjną o programie, następnie odbyły się klasowe dyskusje o tym, co można udoskonalić, aby lekcje wychowania fizycznego i pozalekcyjne zajęcia sportowe były ciekawsze, atrakcyjniejsze i bardziej angażowały wszystkich uczniów. Metodą warsztatową uczniowie przygotowali wstępne wnioski dotyczące stanu faktycznego i pożądanego. Podczas ogólnoszkolnej debaty, uczniowie przedstawiali zebranym wszystkie swoje wnioski, spośród których do realizacji -w ramach programu oraz w  następnych latach -ostatecznie wybrano osiem wniosków.

Tydzień Życzliwości i Pozdrowień
W dniach 15- 21 XI 2013 r. obchodzony był szkolny Tydzień Życzliwości i Pozdrowień. Motto tego tygodnia brzmiało : „Nie proś świata, aby się zmienił, to ty zmień się pierwszy”- Anthony de'Mello.  Z tej okazji uczniowie wzięli udział w realizacji różnorodnych zadań i konkursów. Rozmawialiśmy o pokoju i dobroci, okazywaliśmy sobie życzliwość, czyniliśmy dobro. Finał programu miał miejsce 21 listopada, w Światowym Dniu Życzliwości. Wyłonieni zostali laureaci konkursów i plebiscytu na „Najżyczliwszą osobę w klasie”. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele utworzyli „Łańcuch życzliwych rąk” i  przekazali sobie „Promyk dobroci” oraz wspólnie zaśpiewali refren piosenki „ Tolerancja” S. Soyki.

Poczytaj mi przyjacielu
W październiku 2013 r. biblioteka PSP z OI w Janowie Lubelskim przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Poczytaj mi, Przyjacielu”. Zajęcia prowadzone były w oddziałach przedszkolnych, raz w tygodniu. Wolontariuszki z klas szóstych czytały bajki, baśnie, opowiadania i wiersze różnych autorów, zadawały dzieciom pytania do przeczytanych utworów, prowadziły pogadanki o poszanowaniu książek. Przedszkolaki robiły zakładki do książek, śpiewały piosenki o ulubionych bohaterach książkowych, wykonywały rysunki, wyklejanki i inscenizacje ruchowe. Zajęcia te przyniosły wiele korzyści zarówno   6-latkom jak i wolontariuszkom, gdyż uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania czytelnicze i wdrożyli się do poszanowania książek. Podniesiona została efektywność czytania przez wzbogacenie słownictwa, wzrost umiejętności językowych i rozwój pamięci. Zajęcia będą kontynuowane także w 2014r.

Sukcesy uczniów 2013

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
Laureat etapu wojewódzkiego Konkursu matematycznego- Maja Maciurzyńska
Finalista etapu wojewódzkiego Konkursu matematycznego - Magdalena Majkowska.

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie  muzyki- Karol Lenart

Pozostałe konkursy
Zasięg ogólnopolski:
Wyróżnienie w konkursie finałowym 18 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”- Aleksandra Hulak.

Finalista z wyróżnieniem VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia” Radom 2013 –Aleksandra Hulak.

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Olimpus”- I miejsce w kraju Magdalena Majkowska, Maciurzyńska Maja-II, Krzysztof Łukasz – V, Mateusz Szabat -VII, Katarzyna Albiniak, Konrad Pusz- IX, Arkadiusz Rekiel- X.

Laureat Eliminacji do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni- Piosenki Patriotycznej-Ludowej i Tańca Ludowego  Zwoleń 2013-  Aleksandra Małek.

Wyróżnienie  w I kategorii wiekowej (do 7 lat)w  eliminacjach finałowych w Krakowie Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka 2013”- laureatka ( 6-latka z oddziału przedszkolnego przy szkole) –Faustyna Lenart.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua Plus z języka angielskiego:
W klasach IV:
Izabela Strąk - Laureat I stopnia z wyróżnieniem
Hanna Kalita-Laureat I stopnia z wyróżnieniem
Mikołaj Kiszka -Laureat I stopnia z wyróżnieniem
Julia Małek -Laureat III stopnia
Pola Pituch -Laureat III stopnia
Krystian Kotwica -Laureat V stopnia
Michał Moskal -Laureat V stopnia
W klasach V:
Natalia Majkowska -Laureat II stopnia
Bartosz Barytzel -Laureat IV stopnia
Blanka Sawicka -Laureat IV stopnia
Weronika Hołownia -Laureat V stopnia
W klasach VI:
Filip Góra -Laureat I stopnia z wyróżnieniem
Paweł Lachawiec -Laureat IV stopnia
Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Tęcza”  Kolory Jesieni – Marta Słupczyńska .

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „Trzeźwy umysł”( plastyczny)- Weronika Drelich i Patrycja Błaszczak.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców 2013”- Karol Lenart.

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny Klio 2013 Polskie Symbole Narodowe: kategoria „Test Wiedzy”-  6 miejsce w kraju Adrian Wach, Mateusz Wydra- 10 miejsce w kraju, Aleksandra Liwak i Julia Kowalik - 11 miejsce w kraju, Szymon Łacko - 14 miejsce w kraju, Karolina Graboś - 15 miejsce w kraju, Izabela Krzysztoń - 21 miejsce w kraju.

Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny KLIO 2013: kategoria „Test” :Adrian Wach - 11 miejsce w kraju , Julia Kowalik  - 12 miejsce w kraju, Mateusz Wydra  - 14 miejsce w kraju, Natalia Moskal  - 19 miejsce w kraju, Aleksandra Łata  - 20 miejsce w kraju, Konrad Pusz  - 22 miejsce w kraju, Olga Szabat  - 22 miejsce w kraju, Natalia Walas  - 26 miejsce w kraju.

Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym- Mikołaj Kiszka, Jakub Moskal.

Zasięg wojewódzki, międzywojewódzki:

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny Klio 2013 Polskie Symbole Narodowe: kategoria „Test Wiedzy”- I miejsce w województwie Adrian Wach. Natomiast w kategorii „Praca fotograficzna”- I miejsce w województwie Jakub Paryś.

Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia:
W grze „Olimpijczyk”
Adrianna Machulak - I miejsce
Karolina Graboś -II miejsce
Jakub Moskal -III miejsce
W grze „Super prymus” 
Adrianna Machulak -I miejsce
Jacek Szczecki-II miejsce
W grze „Krzyżak” 
Mikołaj Kiszka -I miejsce
Jacek Szczecki -II miejsce
Adrianna Machulak-IV miejsce
Krzyżak weterani
Krzysztof Łukasz -I miejsce
Julia Karwatowska -II miejsce
Adrian Rząd-II miejsce
Drużyna otrzymała II miejsce w klasyfikacji generalnej szkół.

Laureaci Konkursu matematycznego „Szpak”- Krzysztof Łukasz, Adrianna Machulak, Weronika Hołownia. 

Laureat IV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” – Krzysztof Łukasz , finalista -Paweł Stelmach.

Laureat konkursu „Mój medialny bohater – inspiracje filmem, literaturą ,teatrem, muzyką , Internetem”- Oliwia Gawędzka.

Wyróżnienie w Koncercie Laureatów XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego-  Karol Lenart.

Laureat III Międzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej- Aleksandra Małek.

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2013" -  Karol Lenart.

Laureat i uczestnik Koncertu Laureatów XVII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Mimozami jesień się zaczyna... - literacki obraz zmienności i urody świata”- Karol Lenart, Agnieszka Flis- finalistka.
Złoty Śpiewający Słowik( laureat) Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” – Karol Lenart.

Zasięg diecezjalny:

Laureat V Diecezjalnego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej Gromada 2013- Aleksandra Hulak.

Zasięg międzypowiatowy:

Laureat w kategorii kl. IV- VI konkursu „Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania z Piosenką KAMERTON 2013” - Julia Kierepka.

Osiągnięcia sportowe

Zasięg ogólnopolski:

Finał Ogólnopolski XIX edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi
Kulpa Izabela  600 m. rocz.2000
Miazga Karolina - 300 m. rocz.2000
Kierepka Julia – skok w dal. rocz.2000
Siczek Klaudia- 300m. rocz. 2002
Gorzelewska Karolina  –rzut piłką palantową- rocz. 2002
Stanicka Amelia – skok w dal-rocz.2002
Stolarek Wiktoria-300m. rocz. 2002

Hulak Piotr -1000m -rocz.2002
Sosnówka Karol -skok w dal- rocz.2002
Tomala Mateusz- 60m- rocz.2001
Kret Karol -300m -rocz.2001
Flis Kacper -1000m- rocz.2000

Zasięg wojewódzki:

Sztafeta 4 x 100 m- IV miejsce  Miazga Karolina, Zielińska Oliwia, Kierepka Julia, Grzegórska Katarzyna.

Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe Adamów ( rocznik 2002) -I miejsce Hulak Piotr i III miejsce Kałduś Jakub. 

Sztafeta Szwedzka – III miejsce: Flis Kacper, Ciepły Marcin, Dąbek Sebastian, Jaskowski Wojciech. VII miejsce : Kulpa Izabela, Kamińska Aleksandra, , Gajór Natalia, Gnat Emilia.

Tenis Stołowy indywidualny(klasy IV – VI)- VII miejsce Szczecki Jacek.

Sztafetowe biegi przełajowe- VIII miejsce: Głaz Mateusz, Kałduś Jakub, Szczecki Jacek , Tomala Mateusz, Sosnówka Karol, Maksim Dawid, Flis Paweł, Garbacz Łukasz, Hulak Piotr, Karasiewicz Arkadiusz, Kret Karol, Flis Kamil.

Pływanie sztafeta 8 x 25 m – X miejsce: Kaproń Aleksandra, Paryś Weronika, Szmidt Aleksandra, Małek Aleksandra, Łukasik Izabela, Wieleba Patrycja, Stanicka Amelia, Mazur Magdalena.

Pływanie 50 m styl dowolny- XI miejsce Kaproń Aleksandra.

Badminton- IX miejsce: Kret Karol, Głaz Mateusz, Hulak Piotr, Zielonka Kacper.

Turniej Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa- V miejsce: Moskal Piotr, Hulak Piotr, Kałduś Jakub, Zielonka Kacper, Kufel Łukasz, Szczecki Jacek, Brodowski Paweł, Sosnówka Karol, Szkup Paweł, Abram Mikołaj.

 

Gratulujemy i jesteśmy dumni :)

•Poprawiony: ••niedziela•, 08 •czerwca• 2014 10:34••