Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Tydzień dla Ziemi w PSP z OI w Janowie Lubelskim •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••sobota•, 03 •maja• 2014 10:22•

Realizacja w dniach : 5- 13 V 2014 r.

W „Tygodniu dla Ziemi” prosimy uczniów o ubieranie się w stroje o podanej kolorystyce

lub założenie elementu ubioru o danym kolorze:

5 V - poniedziałek-brązowy + zielony

6 V- wtorek- niebieski + zielony

7 V- środa – żółty + zielony

9 V- piątek- zielony + czerwony

Harmonogram działań

L. p.

Działanie

Klasy i nauczyciel prowadzący

Termin

1.

Życzenia dla Ziemi( napisane przez uczniów na kroplach wody, listkach, słoneczkach, chmurkach- z brystolu) przypięte do tablicy moderacyjnej ( korytarz przy głównym wejściu)

Klasy uczone przez K. Ćwiek,D. Jargiło, J. Flis, A. Buciora

5- 9 V 2014 r.

2.

Lekcje :

Jak chronić Ziemię dzięki alternatywnym źródłom energii oraz jak chronić wody?

Klasy VI uczone przez A. Buciora

Zgodnie z planem lekcji

Odpady przemysłowe i niebezpieczne- film edukacyjny.

Klasy VI uczone przez J. Flis

Segregacja, recykling, kompostowanie i spalanie odpadów komunalnych -film edukacyjny.

Klasy V uczone przez K. Ćwiek,       J. Flis

Nie lej wody- słodka woda nie do zastąpienia.

IV b, IV e, V d

D. Jargiło

Poznajemy rośliny naszej okolicy i badamy składniki pogody.

Klasy V i IV uczone przez A. Buciora

Segregujemy śmieci- film edukacyjny.

Kl. IV uczone przez  J. Flis

3.

Konkurs na najlepszego przyrodnika kl. IV

Kl. IV   
J. Flis, A. Bucior

12 V 2014 r.

4.

Konkurs ekologiczny kl. V

Kl. V   
J. Flis, A. Bucior

5.

Ukwiecanie korytarzy

Kl. IV-V; n-le przyrody, wychowawcy

5- 9 V 2014 r.

6.

Wystawa „Krzyk drzew” – plakat

Klasy uczone przez D. Jargiło i
A. Buciora

9-12 V 2014 r.

Wystawa „Ziemia moich marzeń”- plakat

Klasy uczone przez  J. Flis

7.

Spotkanie z Burmistrzem oraz pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lub.

IV d, V d

D. Jargiło, J . Flis

13 V 2014 r. godz. 8.00

Klasy I- III
1. " Jaś i Małgosia"-przedstawienie ekologiczne w wykonaniu aktorów z teatru w Krakowie

I c, II a-e, III a-e

A. Bielecka, I. Lasek,  A. Kuźnicka,
M. Stolarz,I. Walas,
E. Czerniak,
D. Pietraszuk,
J. Wieleba, M. Chmiel, T. Kierepka,I. Paleń

5 V 2014 r.
2. " Dbajmy o naszą planetę"- oglądanie prezentacji multimedialnej

I a, I b, I d

B. Matysek,
G. Chmiel,I. Tatar

5 V 2014 r.
3. " Dlaczego należy chronić lasy?"-  pogadanka

I a- d

B. Matysek, G. Chmiel, A. Bielecka, I. Tatar

5 V 2014 r.
4.
Quiz " Przyjaciel przyrody"
6 V 2014 r.
5. Magiczny autobus - film edukacyjny o recyklingu pt. " Ze starego coś nowego"

III a- e

D. Pietraszuk,
J. Wieleba,M. Chmiel, T. Kierepka,I. Paleń

7 V 2014 r.
6. Wykonanie plakatów na temat segregacji odpadów

III b, e

J. Wieleba, I. Paleń

8 V 201 4 r.
7. Wykonanie postaci zwierząt z materiałów odpadowych

III a, c, d

D. Pietraszuk,
M. Chmiel,T. Kierepka

8 V 2014 r.
8. Wykonanie przedmiotów użytkowych  z surowców wtórnych ( instrumenty, przyborniki na długopisy, zabawki, itp. )

I a- d

B. Matysek, G. Chmiel, A. Bielecka, I. Tatar

9 V 201 4 r.
9. Zaprojektowanie i wykonanie plakatu " Ratujmy naszą planetę"

I a- d

B. Matysek, G. Chmiel, A. Bielecka, I. Tatar

12 V 2014 r.
10. Prezentacja filmów edukacyjnych o tematyce ekologicznej.

II a- e

I. Lasek,

A. Kuźnicka,

M. Stolarz,I. Walas, 
E. Czerniak

9- 12 V 2014 r.
11. Ukwiecanie klasowych parapetów.
•Poprawiony: ••czwartek•, 08 •maja• 2014 11:48••