Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Szkolny konkurs na najlepszego przyrodnika dla uczniów klas IV-tych •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Andrzej Bucior•   
••czwartek•, 08 •maja• 2014 11:53•

Termin zgłoszeń do nauczycieli przyrody - do dn. 09.05.2014r. (tj. do piątku).
Termin konkursu  12. 05.2014r. - poniedziałek godz. 9:50, stołówka szkolna.

Celem konkursu jest:
a) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia
b) poznawanie najbliższego środowiska
c) kształtowanie postaw poszanowania przyrody, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo
d) zachęcanie do obserwowania i poznawania przyrody


Uczestników konkursu obowiązuje :

a)    opanowanie treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu przyroda
b)    umiejętności posługiwania się informacjami, czytanie rysunków i wyjaśnianie pojęć
c)    wykazanie się wiadomościami wykraczającymi poza podstawę programową

Zakres wymaganej wiedzy:

Podręcznik do przyrody w kl. IV
- działy 1-6:
1. My i przyroda
2. Moja okolica
3. Ciepło, zimno i pogoda
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
5. Świat istot żywych
6. W wodzie i nad wodą

•Poprawiony: ••czwartek•, 08 •maja• 2014 11:55••