Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Rok szkolny 2013-2014 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 26 •września• 2013 22:04•

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JANOWIE LUBELSKIM

Rok szkolny   2013/2014

Klasa I ( wszystkie oddziały)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

J. Brzózka

K. Harmak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W.Went

J. Brzózka

K. Harmak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W.Went

Nasze Razem w szkole.

Edukacja wczesnoszkolna

w klasie 1.

Podręcznik z ćwiczeniami. Cz. 1,2,3, 4,5. Wyprawka cz.1

Nasze Razem w szkole.

Edukacja wczesnoszkolna

w klasie 1.

Podręcznik z ćwiczeniami. Cz. 6,7,8, 9, 10

WSiP 
Sp. z o.o.

WSiP 
Sp. z o.o.

484/1/2012

484/2/2012

Zajęcia komputerowe

A.Kulesza

Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami . Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1.

WSiP 
Sp. z o.o.

518/1/2012

Język angielski

T. Lochowski

Our Discovery Island 1

+ zeszyt ćwiczeń Our Discovery Island 1 wariant intensywny

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

393/1/2011

Religia

Ks. S.Łabendowicz

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

AZ- 11-01/10-RA-1/11

Klasa II ( wszystkie oddziały)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

J. Brzózka

K. Glinka

K. Harmak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W. Went

J. Brzózka

K. Glinka

K. Harmak

K. Izbińska

A. Jasiocha

W. Went

Nasze Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik z ćwiczeniami. Części 1-5

Nasze Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik z ćwiczeniami. Części 6-10

WSiP 
Sp. z o.o.

WSiP 
Sp. z o.o.

484/3/2013

484/4/2013

Zajęcia komputerowe

A Kulesza

Galeria możliwości. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 2

WSiP 
Sp. z o.o.

518/2/2013

Język angielski

A. Worrall

English Adventure 2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydanie uzupełnione.

Pearson Central Europe 
Sp. z o.o.

67/3/2010/z1

Religia

Ks. S.Łabendowicz

Bliscy sercu Jezusa
+ćwiczenia

AVE Radom/Sandomierz

Klasa III ( wszystkie oddziały)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Edukacja wczesnoszkolna

K. Glinka,

K. Harmak,

K. Izbińska,

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

T. Panek

K. Glinka,

K. Harmak,

K. Izbińska,

J. Brzózka,

A. Jasiocha,

T. Panek

Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna w kl. 3. Podręcznik z ćwiczeniami Części 1-5

Razem w szkole. Edukacja wczesnoszkolna  w kl.3

Edukacja polonistyczna i społeczna Cz. 1-4

Edukacja matematyczna Cz. 1-4

Edukacja przyrodnicza.

Edukacja artystyczna .

WSiP 
Sp. z o.o.

WSiP 
Sp. z o.o.

88/4/2010

88/5/2011

Zajęcia komputerowe

B.Lewandowska  D. Kręcisz

Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3.

WSiP 
Sp. z o.o.

137/3/2011

Język angielski

A. Worrall

English Adventure 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydanie uzupełnione.

Pearson Central Europe 
Sp. z o.o.

67/4/2010/z1

Religia

Ks.S.Łabendowicz

Jezusowa wspólnota serc. Podręcznik do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

+zeszyt ćwiczeń

AVE Radom- Sandomierz

AZ- 13-01/1-5

Klasa IV (wszystkie oddziały)

PODRĘCZNIKI DO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SĄ NA 3 LATA.

Kupujemy je w klasie 4 i uczymy się z nich w kl. 5 i 6.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Historia i społeczeństwo

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo- podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej.

+ ćwiczenia

Nowa Era 
Sp. z o.o.

443/1/2012

Zajęcia komputerowe

J. Dulian

Zajęcia komputerowe . Podręcznik dla klas 4- 6 szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

Sp.z o.o.

494/2012

Język angielski

S. Elsworth, 
J. Rose, 
M. Tetiurka 

Look!1

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe 
Sp. z o.o.

252/1/2010

Język polski

E. Horwath, 
A. Żegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura . Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografii. Podręcznik z ćwiczeniami do klasy 4. Część 1, 2.

WSiP 
Sp. z o.o.

551/1/2012

Matematyka

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla szkoły podstawowej . Klasa 4.

+ Zbiór zadań Matematyka wokół nas  Kl. 4  H. Lewicka.

J. Lewicki

WSiP 
Sp. z o.o.

275/1/2010

Przyroda

M. Braun,

W. Grajkowski,

M. Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 4.

Nowa Era 
Sp. z o.o.

554/1/2012

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakóbczak- Drążek 

Muzyka i my.

Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

WSiP 
Sp. z o.o.

552/1/2012

Plastyka

K.S Stopczyk.

B.Neubart

Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

WSiP 
Sp. z o.o.

440/1/2012

Zajęcia techniczne

U. Białka

U. Białka,

J. Chrabąszcz

Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4- 6 szkoły podstawowej

Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  
Sp. z o.o.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 
Sp. z o.o.

384/2/2012

384/1/2011

Religia

„Jestem chrześcijaninem”
Podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej

„Jestem chrześcijaninem”
Zeszyt ćwiczeń”

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

AZ-21-01/10-RA-1/13


Klasa V ( wszystkie oddziały)

PODRĘCZNIKI DO ZAJĘĆ TECHNICZNYCH I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SĄ NA 3 LATA.

Kupujemy je w klasie 4 i uczymy się z nich w kl. 5 i 6.

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Historia i społeczeństwo

G.Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.

+ ćwiczenia

Nowa Era 
Sp. z o.o.

443/2/2013

Zajęcia komputerowe

J. Dulian

Zajęcia komputerowe . Podręcznik dla klas 4- 6 szkoły podstawowej

NIE KUPUJEMY W KL. V –TO JEST TEN SAM PODRĘCZNIK CO W KL. IV
(jest na 3 lata)

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

Sp.z o.o.

494/2012

Język angielski

S. Elsworth, J. Rose, M. Tetiurka 

Look!2

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

252/2/2010

Język polski

Ewa Horwath, AnitaŻegleń

Ewa Horwath, AnitaŻegleń

Ewa Horwath, AnitaŻegleń

Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 1

Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Podręcznik z ćwiczeniami. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Część 2

WSiP 
Sp. z o.o.

WSiP 
Sp. z o.o.

WSiP 
Sp. z o.o.

551/2/2013

551/3/2013

551/4/2013

Matematyka

H. Lewicka,

M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5.

+ Zbiór zadań Matematyka wokół nas Kl. 5 H. Lewicka,     J. Lewicki

WSiP 
Sp. z o.o.

275/2/2010

Przyroda

M. Braun,

W. Grajkowski,

M. Więckowski

Na tropach przyrody. Podręcznik dla klasy 5

Nowa Era 
Sp. z o.o.

554/2/2013

Muzyka

U. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek

Muzyka i my. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

WSiP 
Sp. z o.o.

552/2/2013

Plastyka

S.K. Stopczyk

B. Neubart

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. 
Klasa 5

WSiP 
Sp. z o.o.

440/2/2013

Zajęcia techniczne

U. Białka

U. Białka,

J. Chrabąszcz

Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4- 6 szkoły podstawowej

Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej.

TO SĄ PODRĘCZNIKI NA 3 LATA.  PROSZĘ NIE KUPOWAĆ W KLASIE V.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  
Sp. z o.o.

Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  
Sp. z o.o.

384/2/2012

384/1/2011

Religia

Ks. S. Łabendowicz

Umiłowani w Jezusie Chrystusie

+ ćwiczenia

Ave

Radom- Sandomierz

AZ-22-01/1-5

Klasa VI ( wszystkie oddziały)

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia MEN

Historia i społeczeństwo

G.Wojciechowski

Historia i społeczeństwo 6.

Poznaję cię historio.

+ ćwiczenia

Nowa Era 
Sp.z o.o

235/00

Informatyka

Praca zbiorowa

Informatyka 2000

Czarny Kruk

206/99

Język angielski

S. Elsworth, J. Rose, M. Tetiurka 

Look!3

+ ćwiczenia

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

252/3/2010

Język polski

M. Derlukiewicz

Słowa na start! 6 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ćwiczenia cz. 1 i 2

Nowa Era 
Sp.z o.o

127/06

Matematyka

H. Lewicka

M. Kowalczyk

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 6.

+ Zbiór zadań Matematyka wokół nas Kl. VI H. Lewicka,

J. Lewicki

WSiP 
Sp. z o.o.

275/3/2010

Przyroda

A. Czerny

K. Mnich

H. Lach

Przyroda dla klasy VI.

+ćwiczenia cz. 1 i 2

Nowa Era 
Sp. z o.o.

192/01

Muzyka

R. Rataj, W. Sołtysiak

Muzyka i my. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej.

WSiP 
Sp. z o.o.

17/01

Religia

Ks. S. Łabendowicz

Uświęceni w Duchu Świętym

+ ćwiczenia

Ave

Radom- Sandomierz

AZ-23-01/1-5


•Poprawiony: ••czwartek•, 03 •października• 2013 11:41••