Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Spotkanie z gimnazjalistami •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Redaktorzy Radia Supełek•   
••wtorek•, 27 •maja• 2014 20:44•

Dnia 13 maja w Sali 35A klasy VIe i VIf spotkały się z uczniami klasy trzeciej gimnazjum: Natalią Wiechnik, Olą Styk, Kasią Saczawą, Patrycją Gilas, Elą Kulpą, Karoliną  Michną, Kubą Małyszem, Kubą  Jaskowiakiem oraz Kubą Pizoniem. Są to uczniowie klasy VIc w roku szkolnym 2010/11. Wychowawczynią była pani Wioletta Sołtys, która zaprosiła byłych wychowanków do szkoły, byśmy mogli dowiedzieć się choć trochę na temat tego, co nas czeka już we wrześniu... Rozmawialiśmy o nauce, wymaganiach nauczycieli i o zajęciach dodatkowych. Opowiadali nam o ich przeżyciach i staraniach. Mówili  aby nie wierzyć plotkom o gimnazjum, lecz iść do nowej szkoły z uśmiechem. Życzyli nam samych dobrych ocen i abyśmy mieli wielu przyjaciół.

Tekst: Alicja Augustynek 6e

•Poprawiony: ••niedziela•, 01 •czerwca• 2014 22:44••