Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Śniadanie daje moc •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••piątek•, 06 •czerwca• 2014 12:18•