Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Sprawozdanie z realizacji programu „Poczytaj mi, przyjacielu” •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Elżbieta Bucior•   
••piątek•, 13 •czerwca• 2014 07:25•

W październiku 2013r. nauczyciele biblioteki szkolnej przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Poczytaj mi, przyjacielu”. Zajęcia odbywały się cyklicznie przez cały rok szkolny 2013/2014 w grupie sześciolatków.

Głównym celem programu było uświadomienie dzieciom znaczenia książek w życiu człowieka i rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Przedszkolaki podczas spotkań uczyły się właściwego zachowania w bibliotece. Zajęcia miały na celu przyciągnąć najmłodszych uczniów do biblioteki, która powinna im się kojarzyć z miejscem radosnym, pełnym niespodzianek i nowych wiadomości.

Wolontariuszki z klas VI: Julia Kowalik, Natalia Walas, Małgorzata Małek, Natalia Moskal i Karolina Skrzypek wybierały bajki, baśnie, opowiadania i wiersze dostosowane do wieku dzieci. Zajęcia urozmaicały różne zabawy ruchowe, prace plastyczne, zgadywanki, rozsypanki i inscenizacje znanych utworów dziecięcych. Dzieci chętnie brały udział w spotkaniach, były bardzo aktywne i zaangażowane w to co działo się podczas zajęć.

Zajęcia przeprowadzone w ramach realizacji programu pozwoliły dzieciom ciekawie i atrakcyjnie spędzić czas z książką. Przyniosły wiele korzyści zarówno przedszkolakom jak i wolontariuszkom.


Joanna Jarosz, Elżbieta Bucior

•Poprawiony: ••piątek•, 13 •czerwca• 2014 15:32••