Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Bardzo dobry wynik szóstoklasistów z PSPzOI •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 14 •czerwca• 2014 19:55•

1 kwietnia 2014r. uczniowie klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim pisali swój najważniejszy w ciągu sześciu lat edukacji sprawdzian. Wyniki ukazały się na internetowych stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 29 maja 2014r. Powodem do radości i dumy jest fakt, że średni wynik sprawdzianu jest wyższy niż w latach ubiegłych, co przedstawia poniższy wykres. Wynik szkoły jest również wyższy niż średni wynik powiatu, gminy i województwa. Dzięki wspaniałemu rezultatowi nasza szkoła znalazła się w wysokim siódmym staninie, co oznacza, że 80% szkół w Polsce osiągnęło niższy rezultat.

Składamy podziękowania nauczycielom klas I-VI za trud włożony w przygotowanie nas do sprawdzianu szóstoklasisty.

Paulina Wielgus 6 „e”

Weronika Jarosz 6 „e”

Zofia Moskal  6 „e”

Szkolne Radio Supełek

•Poprawiony: ••wtorek•, 17 •czerwca• 2014 07:53••