Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Reba- zbiórka baterii w szkołach •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••środa•, 25 •czerwca• 2014 19:15•

•Poprawiony: ••środa•, 25 •czerwca• 2014 19:21••