Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Sprawdzian w klasie VI •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 03 •października• 2013 11:44•

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015

•Poprawiony: ••niedziela•, 05 •października• 2014 17:13••