Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Projekty, programy, kampanie realizowane w roku szkolnym 2013/14 : •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••sobota•, 30 •sierpnia• 2014 11:49•

1. ,,Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski”.
Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój kompetencji kluczowych. Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu  byli uczniowie i uczennice klas III – VI ( 420 uczniów), u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby.  Wdrażany w projekcie program kształcenia uczniów oparty na innowacyjnej metodzie kształcenia (WebQuest) był bardzo dobrym sposobem zaspokojenia potrzeb uczestników projektu.
W ramach projektu- w okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r. -w szkole realizowane były następujące zajęcia:

•    Zajęcia przyrodnicze „Młody Badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe -8 grup
•    Warsztaty j. angielskiego,, Czytam, piszę i rozumiem w języku angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe- 16 grup
•    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- 8 grup
•    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego- 16 grup
•    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 8 grup
2. „Rok 2013 rokiem pamięci o Powstaniu Styczniowym”- projekt historyczny.
3.” Licz i baw się z Tabliczką Mnożenia”- szkolny projekt matematyczny.
4. „Dzień Bezpiecznego Internetu”- szkolny projekt informatyczny.
5. „Tradycje państw europejskich”- szkolny projekt z języka angielskiego.
6. Projekty sportowe( gminne):„Żyj zdrowo na sportowo”, "Nasze zdrowie w naszych rękach", " Olimpijczyk- zajęcia pozalekcyjne sportowe"," Biegać każdy może".
7.  „Zdrowie mam, bo o nie dbam” "( finał projektu gminnego- prozdrowotny festyn rodzinny)- projekt międzyprzedmiotowy.
8. "Tydzień dla Ziemi"- szkolny projekt ekologiczny.
9. „ Moje dziecko idzie do szkoły”( program skierowany do uczniów kl. I i ich rodziców).
10. "Pierwszy dzwonek" ( ogólnopolski program o tematyce meningokokowej  skierowany do uczniów kl. VI  i ich rodziców).
11. Kampania społeczna „ Cała Polska czyta dzieciom”.
12.  „Czysty umysł otwartą bramą do wiedzy”- gminny projekt realizowany w świetlicy szkolnej.
13.  "Tydzień Życzliwości i Pozdrowień"- międzyprzedmiotowy projekt szkolny.
14.  „ Klub Bezpiecznego Puchatka” – profilaktyczny program ogólnopolski dla kl. I.
15.  „ Czyste powietrze wokół nas”( program o tematyce antynikotynowej  skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych i ich rodziców).
16. Kampania profilaktyczna "Zachowaj Trzeźwy Umysł ".
17. " Kurtyna w górę"- odkrywanie swoich pasji scenicznych(gminny  projekt profilaktyczny).
18.   " Szkoła Promująca Zdrowie"- program ogólnopolski.
19.    ,,Śniadanie daje moc”- ogólnopolski program prozdrowotny dla kl. II i III.
20.    Program ogólnopolski ” Szklanka mleka”.
21.    „Muuvit- Ruszaj się z klasą”- program ogólnopolski ( kl. V d).
22.    Zbiórka baterii w szkole z firmą Reeba- program ogólnopolski.
23.    Program ogólnopolski banku PKO BP- Szkolne Kasy Oszczędności.
24.     "Szkoła Odkrywców Talentów"- program ogólnopolski.
25.    "W- f   z klasą"- program ogólnopolski. W wyniku rocznych starań uzyskaliśmy Certyfikat ogólnopolskiego programu W- f z klasą.
26.    „ Poczytaj mi przyjacielu”- program ogólnopolski realizowany przez bibliotekę szkolną.

 

Programy własne nauczycieli.
1.”Pod skrzydłami muz”- program koła polonistycznego - A. Sydor- Burda
2.”Matematyka- to proste”- program koła matematycznego - E. Widomska

•Poprawiony: ••sobota•, 30 •sierpnia• 2014 11:58••