Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Jadłospis •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 09 •października• 2013 14:00•

•Poprawiony: ••niedziela•, 31 •sierpnia• 2014 14:30••