Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Świetlica wita was •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 15 •października• 2013 14:57•

Świetlica wita was,

Tu szybko mija czas.

Radosny uśmiech dzieci,

Jak ptak ku słońcu leci.

Na twarzach uśmiech promienny,

Dla nas jest zawsze bezcenny.

Więc przyjdź do naszej świetlicy,

Najweselszej w okolicy!”

 

 


 

O naszej świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.
Zajęcia świetlicowe organizowane są
od poniedziałku do piątku od 7:15 do 16:00

Wychowawcy, z całych sił, starają się zapewnić dzieciom jak najmilszą atmosferę. Wcielają się w różne role: nauczyciela, opiekuna, rozjemcy. Są cierpliwi i łagodni. Można się do nich przytulić, kiedy jest taka potrzeba, ocierają łzy, pocieszają lecz muszą być czasem wymagający i konsekwentni. Słuchają i chcą nauczyć dzieci słuchać.
Wychowawcy są przyjaciółmi dzieci, przewodnikami, doradcami. Można się z nimi pośmiać, pożartować, pograć i poważnie porozmawiać. To oni starają się, by świetlica była miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.
Świetlica jest miejscem, gdzie jest czas na zabawę, odpoczynek, naukę, odrabianie prac domowych i czytanie książek. Wychowawcy w świetlicy starają się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych oraz dobrą zabawę.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są na podstawie planu pracy świetlicy, który opiera się na tygodniowych hasłach tematycznych. Proponowane zajęcia mają różny charakter, są to m.in.: zajęcia techniczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, dydaktyczne – pozwalające na rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz sprawności manualnej i fizycznej.

Cele świetlicy:
1.    W świetlicy dzieci mogą rozwijać swoje pasje, poznawać nowe techniki wykonywania prac.
2.    Świetlica proponuje uczniom różne konkursy pozwalające rozwijać posiadane umiejętności i zainteresowania.
3.    Świetlica jest miejscem, gdzie uczniowie uczą się współdziałać w nowej grupie, innej niż klasowa, pomagać sobie nawzajem.

•Poprawiony: ••środa•, 16 •października• 2013 19:05••