Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••wtorek•, 09 •grudnia• 2014 09:37•

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

informacja

•Poprawiony: ••wtorek•, 09 •grudnia• 2014 09:55••