Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej 2015-03-11 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••środa•, 11 •marca• 2015 20:40•

Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
Numer ogłoszenia:33597 - 2015 ; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ OGŁOSZENIE SIWZ

•Poprawiony: ••środa•, 11 •marca• 2015 20:42••