Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Uroczystości szkolne •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••niedziela•, 27 •października• 2013 20:56•

Harmonogram apeli, imprez i uroczystości szkolnych 2015/2016

MIESIĄC

NAZWA IMPREZY

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

uroczystość

M. Leśniak - Skakuj, R. Boryński


Dzień chłopaka

dyskoteka

D. Styk, A. Trytek, SU


X

Przyjęcie uczniów do Kręgu Młodych Talentów

apel

B. Gałus, I. Walas

„Warto być dobrym”

Projekt: „Mój Najlepszy Przyjaciel”

Montaż słowno – muzyczny


Akcja promująca właściwe zachowania wobec drugiego człowieka.

s. Łucja Turos


Katecheci

Dzień Edukacji Narodowej

apel

J. Dubiel, A. Wiechnik, A. Banasiak-Wiśniewska,

A. Kwiecień

XI

Święto Odzyskania Niepodległości

apel

Z. Kiszka, A. Wiechnik, A. Sydor - Burda

Pasowanie na ucznia kl. I

uroczystość

Wychowawcy klas I

Andrzejki

dyskoteka

Wychowawcy, R.R., SU

XII

Spotkanie opłatkowe

apel


ks. K. Musiał , J. Tyra, J. Dubiel


Jasełka

inscenizacja

s. Łucja,  G. Chmiel, I. Tatar kl. III „b” i III „d”


I

Choinka noworocznazabawa, poczęstunek

Wychowawcy kl. I – VI, Rada Rodziców, SU, SKE

J. Dubiel

II

Walentynki

dyskoteka

D. Styk, A. Trytek, SU


III

Dzień  Promocji Talentów

gry, zabawy, konkursy, tańce, pokazy

B. Gałus, wychowawcy i nauczyciele, SUDzień Promocji Młodych Talentów

gry, zabawy, konkursy, tańce, pokazy


I. Walas , MSU

III

Zmartwychwstanie Pańskie

Akademia


M. Ciupak, A. Wiechnik

IV

Katyń - ocalić od zapomnienia

apel

A. Trytek, W. Sołtys, B. Kapica

Rocznica kanonizacji J.P. II

apel

M. Ciupak,  J. Kowal,  ks. K. Musiał


Dzień Ziemi i Światowy Dzień Ochrony Środowiska

apel


J. Flis, A. BuciorChrońmy naszą Ziemię

Hepening


n-le przyrody

Światowy Dzień Autyzmu

( 2 kwietnia)

- zamieszczenie artykułu w lokalnej prasie i na stronie szkoły;

- w ramach solidaryzowania się z osobami dotkniętymi autyzmem symboliczne wypuszczenie niebieskich balonów przez dzieci i nauczycieli.

A. Banasiak-Wiśniewska

V


Święto Konstytucji 3 Maja

apel

I.Krzos, I. Kokoszka, J. Kałamajka- Krzosek,

A. Wiechnik

V  ( 5 maja )

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

-sporządzenie artykułu o tej tematyce;

- zaproszenie uczestników WTZ i prezentacja Ich umiejętności tanecznych, lub inne.

A. Banasiak-Wiśniewska

VI

Tydzień Czytania Dzieciom

apel

J. Jarosz, E. Bucior, G. Chmiel, I. Tatar

Dni przeciw agresji

Projekt profilaktyczno- wychowawczy

I. Wojtan, I. Ziółkowska

Dzień Dziecka

Gry, zabawy, wycieczki

Wychowawcy kl. I- VI


Jan Zamoyski – patron naszej szkoły

apel

R. Bratkowska, J. Kulpa, R. Beksiak

Dzień otwarty Szkoły

Występy, zajęcia artystyczne dla dzieci z janowskich przedszkoli


Przedstawienie teatralne

Wychowawcy kl. II  1. Bielecka kl. IIIc

Uroczyste zakończenie roku sportowego

apel

nauczyciele wych. fizycznego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

uroczystość

Dyrektor szkoły, wych. kl. VI,•Poprawiony: ••piątek•, 05 •lutego• 2016 10:23••