Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Konkursy :) •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••niedziela•, 27 •października• 2013 21:01•

Harmonogram konkursów 2014/15

Wychowanie przedszkolne- etap szkolny

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator( imię i nazwisko nauczyciela)

Termin

Godzina

Uwagi

Muzyczny

Śpiewać każdy może

 

nauczyciele edukacji przedszkolnej

X 2014

 

9:00

JOK

 

Przegląd piosenki patriotycznej i religijnej

 

nauczyciele edukacji przedszkolnej

XI 2014

 

9:00

JOK

 

Przegląd kolęd i pastorałek

 

nauczyciele edukacji przedszkolnej

I 2015

 

9:00

JOK

 

Śpiewający Słowik

nauczyciele edukacji przedszkolnej

IV 2015

9:00

JOK

 

Wychowanie przedszkolne- etap pozaszkolny

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator( imię i nazwisko nauczyciela)

Termin

Godzina

Uwagi

Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

Nauczyciele  edukacji przedszkolnej

X/XI 2014

 

JOK

Edukacja wczesnoszkolna-   etap szkolny

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator( imię i nazwisko nauczyciela)

Termin

Godzina

Uwagi

Czytelniczy

Konkurs na najlepszego czytelnika w kl. I-III

J. Jarosz, E. Bucior

VI

-

-

Plastyczny

,,Jesienny las”

B. Matysek, G. Chmiel,

A. Bielecka, I. Tatar

X-XI

 

 

„Jesień w oczach dziecka”. Kolaż / klasy trzecie

Wychowawcy klas trzecich

XI

 

 

Konkurs kartek świątecznych / klasy I-III

Mały Samorząd

III

 

 

Moja ulubiona książka

E. Bucior, J. Jarosz

XI - XII

-

-

Matematyczny

Kangurek (dla chętnych)

Wych. Klas I

III

 

ogólnopolski

Religijny

Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „ Edmund Bojanowski- człowiek o wielkim o dobrym sercu”

Ks. K. Musiał

X

 

 

Polonistyczny

“Mistrz ortografii klas trzecich”

Wychowawcy klas trzecich

V

 

 

Konkursy pozaszkolne  kl. I- III

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator( imię i nazwisko nauczyciela)

Termin

Etap

Uwagi

Matematyczny

,,Kangur”

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

III

Ogólnopolski

 

Recytatorski

Jesienny Konkurs Recytatorski

JOK

X-XI

 

 

Mały Konkurs recytatorski

JOK

V

 

 

Organizowane przez JOK (uzdolnione dzieci)

Wych. Klas I

Cały rok

 

 

Muzyczny

Organizowane przez JOK (uzdolnione dzieci)

Wych. Klas I

Cały rok

 

 

Klasy IV-VI- etap szkolny

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator

Termin

Etap

Uwagi

Przedmiotowe- etap szkolny

Ortograficzny

LKO

13 X

 

szkolny

9.00

Przyrodniczy

LKO

15 X

9.00

Historyczny

LKO

16 X

9.00

Język polski

LKO

17 X

9.00

Matematyka

LKO

20 X

9.00

Język angielski

LKO

21 X

9.00

Matematyczne

Mistrz Rachunku

Nauczyciele matematyki

I- II

 

 

Szkolne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia

Nauczyciele matematyki

IV

 

 

Przyrodnicze

Konkurs ukwiecenia sal

J. Flis, A. Bucior

X

 

Sale bloku A i B

- klasy IV-VI

Konkurs ekologiczny – dla klas V

J. Flis, A. Bucior

III

 

 

Konkurs na najlepszego przyrodnika – dla klas IV

J. Flis, A. Bucior

V

 

 

Konkurs piękności zwierząt domowych członków LOP

A. Bucior

 

IV

 

 

Plastyczne

4 konkursy plast z programów , konkurs plastyczny  ogólnopolski Tęcza ,inne w trakcie roku szkolnego np.; wg informacji z Kuratorium

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

 

Języka angielskiego

English with flying colours

n-le języka angielskiego

III

 

 

Języka polskiego

Konkurs ze znajomości baśni

W. Sołtys, A. Sydor-Burda, R.Beksiak

IV

 

 

Inne konkursy szkolne kl. 4-6

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator

Termin

Ortograficzny

Mistrz ortografii

B. Kapica, R. Beksiak

V

 

 

Wiedzy religijnej

Konkursy związane z rekolekcjami wielkopostnymi

J. Kowal

J. Tyra

M. Ciupak

III

szkolny

Parafia Św. Jadwigi i Św. Jana Chrzciciela

Konkursy związane z rocznicą kanonizacji Jana Pawła II

J. Kowal

J. Tyra

M. Ciupak

IV

szkolny

Parafia Św. Jadwigi i Św. Jana Chrzciciela

Wychowania komunikacyjnego

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Z. Kiszka

III

Eliminacje szkolne do etapu gminnego

 

Wiedzy pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Z. Kiszka

II

Eliminacje szkolne do etapu gminnego

 

Czytelniczy

Konkurs na najlepszego czytelnika w kl. IV-VI

J. Jarosz, E. Bucior

VI

-

-

Dlaczego warto czytać książki? (IV)

J. Jarosz, E. Bucior

IV

8.55

stołówka

Konkurs na najlepszego czytelnika (IV-VI)

J. Jarosz, E. Bucior

VI

-

-

Historyczno- regionalny

II wojna światowa na Ziemi Janowskiej

J. Kulpa

IX/X

 

 

Wiedzy o patronie szkoły

Konkurs wiedzy o patronie szkoły Janie Zamoyskim

J.Kulpa, A.Trytek

V-VI

 

 

Klasy IV-VI- konkursy pozaszkolne

Nazwa konkursu/ klasa

Organizator

Termin

Etap

Uwagi

Matematyczny

Kangur Matematyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele matematyki

III

Międzynaro-dowy

 

Konkurs matematyczny ,,Szpak”

Nauczyciele matematyki

XII- V

Wieloetapo-wy

 

Wojewódzkie mistrzostwa w  tabliczce mnożenia

Nauczyciele matematyki

V

wojewódzki

 

Ekstraklasa

Nauczyciele matematyki

V- VI

Wieloetapo-wy

 

Muzyczny

Przegląd pieśni religijnej i patriotycznej

 

J. Dubiel J. Kowal

J. Tyra

M. Ciupak

XI

 

powiatowy

 

JOK Janów Lubelski

 

 

Cecyliański przegląd pieśni religijnej

 

J. Dubiel J. Kowal

J. Tyra

M. Ciupak

XI

 

powiatowy

 

GCKiP Godziszów

 

Przegląd kolęd i pastorałek

J. Dubiel

I/II

powiatowy

 

JOK Janów Lubelski

 

Ferie z piosenką

J. Dubiel

II

gminny

JOK Janów Lubelski

Przegląd pieśni patriotycznej i religijnej

A. Wiechnik

XI

powiatowy

JOK Janów Lub.

Przegląd pieśni religijnej

A. Wiechnik

XI

powiatowy

GOK Godziszów

Śpiewać każdy może

A. Wiechnik

 

gminny

JOK Janów Lub.

Przegląd kolęd i pastorałek

A. Wiechnik

I

powiatowy

JOK Janów Lub.

Wygraj sukces

A. Wiechnik

III/IV

ogólnopolski

WOK Tarnobrzeg

Informatyczny

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

G. Boliński

B.Gałus

M. Kraj

XI

 

Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń – WMiI UMK

VULCAN, Wrocław

Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz komputera”

G. Boliński

B.Gałus

M. Kraj

II

 

LSCDN w Lublinie

Historyczny

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,KRĄG”

J.Kulpa

X- I

szkolny

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,KLIO”2014 -Polskie symbole narodowe

J.Kulpa

I półrocze

szkolny

 

Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny ,,KLIO” 2015

J.Kulpa

II półrocze

szkolny

 

Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski

A. Sydor-Burda

V

powiatowy

 

Jesienny Konkurs Recytatorski

R. Bratkowska, B. Kapica

XI

powiatowy

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Z. Kiszka

III lub IV

Etap gminny, nast. powiatowy

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Pożarniczy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Z. Kiszka

II

Etap gminny, nast. powiatowy

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

Jestem bezpieczny

Z. Kiszka

III

Etap gminny

Komenda Powiatowa Policji w Janowie lubelskim

Języka angielskiego

Ogólnopolskie konkursy j. angielskiego

M. Leśniak-Skakuj, A.Serafin

według harmonogramu wydawnictw

ogólnopolski

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej You Can Sing

M. Leśniak-Skakuj, A.Serafin

I

powiatowy

 

Albion Powiatowy konkurs języka angielskiego

I. Kokoszka, I. Krzos, J. Kałamajka-Krzosek

V

 

 

Profilaktyczny

Konkursy w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

pedagog

II półrocze

 

 

Wiedzy religijnej

Konkurs Biblijny” Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie”

J. Kowal

J. Tyra

M. Ciupak

IV

diecezjalny

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży i Wydział Nauki i Wychowania Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

•Poprawiony: ••piątek•, 31 •października• 2014 21:48••