Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dokumenty szkolne •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 24 •września• 2013 14:35•

Statut szkoły

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program wychowawczy

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

Wymagania edukacyjne

•Poprawiony: ••piątek•, 01 •kwietnia• 2016 10:13••