Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Nasze sukcesy rok szkolny 2014/2015 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••poniedziałek•, 12 •października• 2015 10:20•

...