Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Agnieszka Serafin•   
••poniedziałek•, 19 •października• 2015 20:59•

Dnia 19 października odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  z j. angielskiego organizowanego  przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W konkursie brało udział 25 uczniów klas szóstych, zaś z testu można było uzyskać maksymalnie 30 punktów.


Do etapu okręgowego  konkursu przeszli następujący uczniowie:

Nazwisko i imię ucznia

zakwalifikowanego do etapu

okręgowego

Klasa

Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego

do konkursu

Mikołaj Kiszka

VI e

Monika Leśniak-Skakuj

Zuzanna Kuźnicka

VI e

Monika Leśniak-Skakuj

Izabela Strąk

VI d

Iwona Kokoszka

Michał Moskal

VI d

Iwona Kokoszka

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

•Poprawiony: ••poniedziałek•, 19 •października• 2015 22:00••