Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Samorząd Uczniowski •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 31 •października• 2013 08:50•

W dniu 17.09.2013 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Spośród 49 przedstawicieli trójek klasowych wyłoniono 31 uczniów,
którzy weszli do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
1. Karol Lenart – 42 głosy
2. Oliwia Cedro – 41 głosów
3. Jakub Wołoszyn – 40 głosów
4. Adrianna Machulak – 36 głosów
5. Mateusz Pasztaleniec – 35 głosów
6. Karol Kędra – 34 głosy
7. Natalia Majkowska – 33 głosy
8. Michał Moskal – 32 głosy
9. Mateusz Oleszko – 32 głosy
10. Bartłomiej Tylus – 31 głosów
11. Blanka Sawicka – 30 głosów
12. Klaudia Peret – 30 głosów
13. Emilia Gnat – 26 głosów
14. Pola Pituch – 26 głosów
15. Edyta Czarna – 25 głosów
16. Alicja Robak – 25 głosów
17. Amelia Krasa – 25 głosów
18. Mikołaj Kiszka – 25 głosów
19. Oliwia Pielarz – 24 głosy
20. Wojciech Łukasik – 23 głosy
21. Agata Woźnica – 23 głosy
22. Adam Oleszko – 23 głosy
23. Monika Boś – 22 głosy
24. Krzysztof Gałus – 22 głosy
25. Alicja Łukasiewicz – 21 głosów
26. Ewa Piłat – 21 głosów
27. Dominik Kwiecień – 21 głosów
28. Martyna Borkowska – 20 głosów
29. Anna Dudek – 20 głosów
30. Julia Małek – 20 głosów
31. Aleksandra Blacha – 20 głosów

 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego spośród siebie wytypował na poszczególne stanowiska osoby:
Przewodniczący: Karol Lenart
z-ca przewodniczącego: Oliwia Cedro
Sekretarz: Adrianna Machulak
Skarbnik: Jakub Wołoszyn

Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim podczas różnego rodzaju imprez będą reprezentować delegacje Pocztu Sztandarowego w składzie:
1. Kamila Placha
2. Magdalena Mierzwa
3. Grzegorz Moskal
4. Emilia Gnat
5. Monika Boś
6. Mateusz Pasztaleniec

Zarząd Samorządu Uczniowskiego dokonał wyboru opiekunów. Zostali nimi : Pani Dorota Styk, Pani Katarzyna Małek.

•Poprawiony: ••czwartek•, 31 •października• 2013 09:04••