Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••piątek•, 20 •listopada• 2015 10:36•

Janów Lubelski: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
Numer ogłoszenia: 170187 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ OGŁOSZENIE SIWZ