Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••środa•, 09 •grudnia• 2015 21:24•

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

informacja

•Poprawiony: ••środa•, 09 •grudnia• 2015 21:24••