Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Joanna Jarosz, Elżbieta Bucior•   
••czwartek•, 03 •marca• 2016 09:29•

Na przełomie stycznia i lutego w bibliotece szkolnej odbyły się uroczyste lekcje biblioteczne połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na czytelników. Dzieci poznały zasady korzystania z księgozbioru biblioteki oraz obejrzały krótką część artystyczną związaną z poszanowaniem książek pt. "Urodziny Kopciuszka" w wykonaniu uczniów klasy II "c". Potem złożyły przyrzeczenie, że będą dobrymi czytelnikami a następnie zakładką do książki zostały pasowane na czytelnika. Na zakończenie lekcji uczniowie po raz pierwszy wypożyczyli książkę z biblioteki a każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Teraz pierwszoklasiści są już prawdziwymi czytelnikami, samodzielnie wypożyczają książki i dużo czytają ponieważ "Czytanie to mądra rzecz!"

Joanna Jarosz, Elżbieta Bucior

•Poprawiony: ••niedziela•, 06 •marca• 2016 20:50••