Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Konkurs czytelniczy •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Elżbieta Bucior, Joanna Jarosz•   
••czwartek•, 03 •marca• 2016 09:42•

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki z okazji 50. rocznicy śmierci Jana Brzechwy - dla chętnych uczniów klas III. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu. Pytania będą dotyczyły znajomości utworów Jana Brzechwy oraz najważniejszych wydarzeń z życia i twórczości poety. Prosimy wychowawców klas III o zgłoszenie uczniów do konkursy do końca marca. Konkurs odbędzie się w miesiącu kwietniu. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy na apelu z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom.

Nauczyciele biblioteki

•Poprawiony: ••czwartek•, 03 •marca• 2016 17:04••