Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••wtorek•, 08 •marca• 2016 12:48•

Janów Lubelski: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Numer ogłoszenia: 23891 - 2016;
data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ OGŁOSZENIE SIWZ

•Poprawiony: ••wtorek•, 08 •marca• 2016 12:53••