Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Informacje dotyczące naboru do klasy sportowej na rok szkolny 2016/2017 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Admin•   
••środa•, 23 •marca• 2016 12:01•

Rozpoczynamy nabór do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów klas trzecich pragnących realizować swoje zainteresowania sportowe zachęcamy do wstąpienia w szeregi nowej klasy sportowej. Wzorem lat ubiegłych liczymy na duże zainteresowanie zarówno dzieci jak i rodziców. Chętni proszeni są o pobranie formularza kandydata z sekretariatu szkoły. Wszelkich informacji związanych z naborem i funkcjonowaniem klas sportowych udzielą nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Chcemy zaproponować dzieciom swojego rodzaju sportową zabawę, która nauczy je wygrywać jak i przegrywać. Nauczy szacunku do przeciwnika i kierowania się zasadami "fair-play". Pozwoli nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie oraz poznawać nowe miejsca.

Uczestniczące w tej zabawie dzieci odniosą z pewnością sukcesy sportowe, które działając na zasadzie "wzmocnienia pozytywnego" pozwolą im w przyszłości znaleźć swoje miejsce w świecie.

Dla jednych będzie to tylko zabawa a dla innych - miejmy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej - pierwszy etap przygody ze sportem.

Szkolenie w ramach klas sportowych w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone będzie w lekkiej atletyce zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.

Na poziomie szkoły podstawowej ma charakter przygotowania ogólnego bez względu na uprawianą dyscyplinę sportową. Lekka atletyka jest dyscypliną która zapewnia młodemu człowiekowi harmonijny i wszechstronny rozwój.

Szkolenie w szkole podstawowej można traktować jako:

przygotowanie do szkolenia ukierunkowanego do innych dyscyplin w późniejszym okresie. Dbałość o zapewnienie dziecku wszechstronnego wachlarza zajęć ruchowych bez konieczności uczestnictwa dziecka w podobnych zajęciach w godzinach popołudniowych, które w większości są odpłatne.

•Poprawiony: ••środa•, 23 •marca• 2016 12:08••