Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Sprawdzian szóstoklasisty 2016 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••czwartek•, 31 •marca• 2016 09:32•

W dniu 5 kwietnia uczniowie klas szóstych przystąpią do testu szóstoklasisty. ‎Sprawdzian będzie się składał z dwóch części- egzaminu z języka polskiego i matematyki oraz z testu z języka obcego. Do obu części uczniowie przystąpią jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut.

Sprawdzian szóstoklasisty w 2016 TERMINARZ

5 kwietnia 2016 r. ( wtorek )

część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Jakie będą zadania z j. polskiego i matematyki? Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź.

Język obcy - Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Co wolno, a czego nie wolno przynieść na test szóstoklasisty. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

WYNIKI W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎

• wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎

• wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

•Poprawiony: ••czwartek•, 31 •marca• 2016 09:35••