Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 25 •września• 2013 15:10•

dzień 08.09.2015r.

dzień 15.10.2015r.

dzień 16.10.2015r.

dzień 05.04.2016r. ( sprawdzian kl. 6 )

dzień 02.05.2016r.

dzień 27.05.2016r.

•Poprawiony: ••poniedziałek•, 21 •września• 2015 17:06••