Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Wyniki konkursów matematyzcnych •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••środa•, 22 •czerwca• 2016 10:32•

dvs