Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

ROZLICZENIE ZA PODRĘCZNIKI za rok szkolny 2015/2016 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••poniedziałek•, 08 •sierpnia• 2016 12:52•

Szanowni Rodzice

PROSIMY O ROZLICZENIE SIĘ

ZA USZKODZONE/ZNISZCZONE/NIEZWRÓCONE PODRĘCZNIKI

za rok szk. 2015/2016

do dnia 16 sierpnia 2016r.

ELEMENTARZ MEN KL. I, KL.II

Zgodnie z Art. 22ak ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki do klasy I i II szkoły podstawowej należy dokonać zwrotu ich kosztu w wysokości:

*4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

*4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.

Wpłaty w/w kwot dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).

PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I i KL. II oraz PODRĘCZNIKI DO KLASY IV

Zgodnie z Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego ze środków dotacji celowej należy dokonać zwrotu jego kosztu w wysokości:

* Podręcznik do języka angielskiego do klasy I, II szkoły podstawowej – 24,75zł,

* Podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej:

 • Język polski Słowa na start! Część 1. – 10,60zł

 • Język polski Słowa na start! Część 2. – 10,60zł

 • Język angielski Team Up 1 – 21zł

 • Historia i społeczęństwo Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej. – 21,20zł

 • Matematyka Matematyka z kluczem. Część 1. – 10,60zł

 • Matematyka Matematyka z kluczem. Część 2. – 10,60zł

 • Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. – 21,20zł

 • Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej. – 6,50zł

 • Plastyka (WSiP) Plastyka. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. – 8,91zł

 • Muzyka Klucz do muzyki. Podręcznik .Szkoła podstawowa. Klasa 4. – 8,91zł

 • Zajęcia techniczne Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Klasy 4-6. – 7,92zł

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika należy uiścić w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja szkoły

•Poprawiony: ••czwartek•, 18 •sierpnia• 2016 11:52••