Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

SPOTKANIE UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••wtorek•, 16 •sierpnia• 2016 17:08•

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim

zaprasza

uczniów ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH oraz ich Rodziców

na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się dn. 30 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00

w hali sportowej.


Agnieszka Trytek

Dyrektor PSPzOI w Janowie Lub.

•Poprawiony: ••wtorek•, 16 •sierpnia• 2016 17:13••