Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Dzienniczek UONET+ pierwsze logowanie •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 12 •listopada• 2013 20:41•

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika elektronicznego UONET:

Tworzenie hasła dostępu do systemu UONET+
Jeśli Twoje dane, a w szczególności adres e-mail, zostały wprowadzone przez wychowawcę do bazy
danych, to możesz zalogować się do systemu UONET+ własnym loginem i hasłem.
Loginem będzie Twój adres e-mail, hasło natomiast utworzysz podczas pierwszego logowania do systemu.

 

 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych.

2. Wejdź na stronę szkoły pspzoi.idsl.pl przejdź do menu Dzienniczek elektroniczny.


3. Na stronie logowania do dzienniczka w polu E-mail wpisz swój adres.
4. Kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu


Na stronie przywracanie dostępu dokonasz autoryzacji operacji poprzez przepisanie liter z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny, można wygenerować następny za pomocą ikony Zmień próbkę. Następnie wprowadzić adres email i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji informująca, że na zapisany w dzienniczku adres email wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje.Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonać ponownie autoryzacji operacji, wprowadzić hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.

Po ustawieniu nowego hasła można logować się do dzienniczka wpisując w polu E-mail: swojego E-maila a w polu hasło przed chwilą ustawione hasło.


•Poprawiony: ••wtorek•, 12 •listopada• 2013 21:58••