Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Przede wszystkim bezpieczeństwo ! •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••piątek•, 15 •listopada• 2013 21:40•

Rok szkolny 2012/13 był rokiem, w którym podjęliśmy wiele działań służących bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu uczniów. Potwierdzeniem jest przyznany nam tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz włączenie naszej szkoły do sieci Bezpiecznych Szkół Uśmiech

 

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zadania służące podniesieniu świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz wyposażeniu ich w praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

 

Pierwszym w tym roku działaniem była wrześniowa próbna ewakuacja szkoły, przeprowadzona w obecności strażaków w dniu 27. IX 2013 r.

http://pspzoi.idsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30:alarm-przeciwpoarowy&catid=1:nowiny

Następnie w październiku wszystkie klasy I- VI miały możliwość oglądania filmu edukacyjnego Bezpieczne zachowania „ Szkoła”, prezentowanego przez Inspektora BHP -p.Ryszarda Majkowskiego.

Celem było: pokazanie uczniom, w jaki sposób mogą uniknąć zagrożeń z którymi stykają się w szkole lub jej otoczeniu oraz utrwalenie nawyków bezpiecznego zachowania.

Uczniowie śledzili przygody Karola- ucznia szkoły podstawowej- i dzięki temu poznali rodzaje zagrożeń:

a) w drodze do szkoły

- przechodzenie przez jezdnię na przejściu dla pieszych( z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji)

b) w czasie przerwy międzylekcyjnej

- skutki popychania, szturchania, pośpiechu na schodach

- skutki gry w piłkę na korytarzu, rzucania przedmiotami

- skutki trzaskania drzwiami ( przytrzaśniecie palców ręki)

c) na boisku szkolnym i placu zabaw

- przygniecenie ucznia przez źle zabezpieczony sprzęt sportowy

- zagrożenia wynikające z zaśmiecenia terenu przez np. przez potłuczone szkło

d) ze strony obcych osób

- środki odurzające

- narkotyki w słodyczach, napojach

e) na terenie szkoły

- podczas pożaru: ewakuacja, pomoc osobom na wózkach inwalidzkich.

Na zakończenie uczniowie odpowiadali na pytania kontrolne do prezentowanego materiału filmowego.

Następnie wyposażyliśmy uczniów w praktyczne umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej. Każda klasa uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez p. R. Majkowskiego, w czasie którego praktycznie uczyła się zachowań ratujących życie osoby nieprzytomnej( ale z zachowaną akcją serca). Uczniowie ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej -bezpiecznej .
Obecnie przeszkoleni są uczniowie klas I- III, szkolenia dla klas IV- VI są w toku.

Szkolenie w zakresie udzielania I pomocy jest również zaplanowane dla nauczycieli oraz chętnych rodziców uczniów.

•Poprawiony: ••czwartek•, 28 •listopada• 2013 14:28••