Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Otrzymaliśmy certyfikat " Bezpiecznej Szkoły" :) •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••środa•, 30 •października• 2013 01:00•

Z przyjemnością informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Zamoyskiego w Janowie Lubelskim uzyskała tytuł "Bezpiecznej Szkoły" oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu "Bezpieczne Szkoły".

W roku szkolnym 2012/ 2013 nasza szkoła przystąpiła do II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń. Ideę programu wsparł Komitet Honorowy, w składzie którego znaleźli się przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, członkowie Rady Ministrów RP, Rektorzy wyższych uczelni, Kuratorzy Oświaty, Wojewodowie, gospodarze miast i regionów.
W okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., w szkole zrealizowano dziesięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu, którego hasło brzmiało „ Prawo, Przyjaźń, Tolerancja”. W działania zaangażowana była dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlicy i pracownicy biblioteki, higienistka szkolna, uczniowie oraz zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań czuwała dyrektor szkoły p. Krystyna Ćwiek oraz szkolni koordynatorzy: p. Katarzyna Lachawiec i p. Iwona Wojtan. Koordynatorzy projektu uczestniczyli równocześnie w seminarium Bezpieczna Szkoła 2012/2013 (w formule e-learning). Udział w konkursie wymagał od wszystkich ogromnego nakładu pracy, by terminowo zrealizować dużą ilość zadań w stosunkowo krótkim czasie.
Wszystkie zadania koncentrowały się wokół problematyki dotyczącej: funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym współżycia i poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.

Czytaj więcej:

http://pspzoi.idsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=78

http://www.janowlubelski.pl/en/aktualnosci/dla-mieszkancow/publiczna-szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-im-j-zamoyskie-0

•Poprawiony: ••czwartek•, 28 •listopada• 2013 14:59••