Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Projekt POKL 9.1.2 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 27 •listopada• 2013 22:35•

„Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic  szkół w Gminie Janów Lubelski” - projekt POKL 9.1.2


We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu   „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski” . To już kolejny projekt realizowany w szkole, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania projektowe oparte o deklarowane potrzeby szkół realizowane będą do 30 czerwca 2014 roku.

 

W ramach projektu zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas III-VI . W zajęciach uczestniczy 421 uczniów (215 chłopców i 206 dziewcząt).
Oferta zajęć dostępnych w naszej szkole przedstawia się następująco:
A. Zajęcia przyrodnicze „Młody Badacz” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe -11 grup
B.  Warsztaty j. angielskiego,, Czytam, piszę i rozumiem w języku angielskim” rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe -16 grup
C.   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki -8 grup
D.   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 16 grup
E.   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -8 grup
F.  Warsztaty matematyczne ,,Lubię matematykę” dla uczniów klas III i VI -11 grup

Łącznie zrealizowanych zostanie 1510 godzin zajęć.
Ponadto baza dydaktyczna szkoły została doposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizowanych zajęć.

•Poprawiony: ••środa•, 09 •lipca• 2014 21:52••