Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Szkoła dobrych praktyk
Szkoła Dobrych Praktyk •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••piątek•, 27 •września• 2013 14:06•

W roku szkolnym 2012/13, nasza szkoła wzięła udział w trzeciej edycji projektu „Szkoły dobrych praktyk” – inicjatywy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Celem realizacji niniejszego projektu jest promowanie sprawdzonych działań szkoły, pozytywnie przyjętych przez społeczność szkolną i środowisko lokalne. Przedstawione przez nas propozycje:"Świat dziecięcej wyobraźni", Licz i baw się - gry z tabliczką mnożenia oraz Zespół "Kleszcze", zostały zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie http://www.kuratorium.lublin.pl( Szkoła Dobrych Praktyk). Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą inspirujące dla innych społeczności szkolnych.

Zamieszczone pliki można odczytać programem
"Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007"

do pobrania
i zainstalowania  tutaj

Dni otwarte szkoły - 2013

Szkolne radio - Supełek


Świat dziecięcej wyobraźni


Licz i baw się
- gry z tabliczką mnożenia


Zespół "KLESZCZE"


Szkolny Klub Europejski

 


•Poprawiony: ••piątek•, 11 •października• 2013 14:58••