Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Zajęcia Pozalekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/16 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••wtorek•, 16 •września• 2014 14:49•

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym

2015/16

Rodzaje zajęć

Nazwa koła/nauczyciel prowadzący

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Jęz. polski: Agnieszka Banasiak – Wisniewska, Ryszard Beksiak, Regina Bratkowska, Bożena Kapica, Wioletta Sołtys, Aneta Sydor – Burda,

Język angielski: Justyna Kałamajka – Krzosek, Iwona Kokoszka, Iwona Krzos, Agnieszka Serafin,

Matematyka: Beata Gałus, Orzeł Katarzyna, Styk Dorota, Kraj Małgorzta, Ewa Widomska,

Edukacja wczesnoszkolna: Anna Bielecka, Grażyna Chmiel, Maria Chmiel, Bernarda Hyła, Anna Kwiecień, Katarzyna Lachawiec, Joanna Lalik, Irena Lasek, Teresa Maiło, Bożena Matysek, Iwona Walas, Izydora Tatar, Anna Żytko

Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

Koło recytatorskie: Anna Bielecka

Zespół KLESZCZE: Jacek Dubiel

Matematyka: Dorota Styk, Ewa Widomska, Katarzyna Orzeł, Małgorzata Kraj

Przyroda: Krystyna Ćwiek

Historia: Joanna Kulpa, Agnieszka Trytek

Język angielski: Iwona Krzos, Iwona Kokoszka, Justyna Kałamajka - Krzosek

Koło plastyczne: Stefania Wójcik

Koło muzyczne: Adam Wiechnik

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

Sportowe: Robert Bratkowski, Boryński Ryszard, Zbigniew Czajkowski, Andrzej Jakubiec, Włodzimierz Kulpa, Marzena Sadecka

Koło fotograficzne: Andrzej Bucior

SKS: Czajkowski Zbigniew, Jakubiec Andrzej

Koło czytelnicze: Elżbieta Bucior

Chór: kl. II – III Jacek Dubiel, kl. IV – VI Adam Wiechnik

Schola: S. Łucja

Radio Szkolne Supełek: Justyna Kałamajka Krzosek, Iwona Krzos

Koło historyczno – regionalne: Joanna Kulpa

Koło rowerowe: Zbyszek Kiszka

Szkolny Klub Europejski: Agnieszka Serafin, Elżbieta Klupa

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjne:

Robert Bratkowski, Zbigniew Czajkowski, Marzena Sadecka

Zajęcia rewalidacyjne:

Andrzej Kokoszka, Katarzyna Małek, Bożena Matysek, Katarzyna Orzeł, Iwona Paleń, Wioletta Sołtys, Aneta Sydor – Burda, Iwona Wojtan, Irena Ziółkowska, Agnieszka Banasiak – Wiśniewska, Bożena Kapica, Dorota Styk, Ewa Widomska

Terapia pedagogiczna:

Iwona Wojtan, Irena Ziółkowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Bożena Matysek, Aneta Sydor- Burda, Iwona Wojtan, Irena Ziółkowska, Małgorzata Fac

Integracja sensoryczna

Iwona Walas

•Poprawiony: ••piątek•, 05 •lutego• 2016 10:32••