Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Terapia SI
Stymulacja zmysłów – propozycje zabaw i ćwiczeń domowych •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••wtorek•, 08 •marca• 2016 15:01•

Oddziaływania w środowisku domowym dziecka nie zastąpią co prawda profesjonalnych zajęć odbywających się pod okiem terapeuty, ale mogą być ich uzupełnieniem. W środowisku domowym można częściowo dostarczyć potrzebnych dziecku wrażeń zmysłowych lub próbować eliminować ich nadmiar.

 

•Poprawiony: ••czwartek•, 10 •marca• 2016 20:10••
•Więcej…•
 
Kiedy diagnozować dziecko w kierunku zaburzeń SI •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••wtorek•, 01 •marca• 2016 14:02•

 
Zaburzenia Integracji Sensorycznej •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••piątek•, 26 •lutego• 2016 20:59•

Dysfunkcja integracji sensorycznej, znana obecnie jako zaburzenie przetwarzania sensorycznego (SPD) może być przyczyną różnorodnych objawów.

Dziecko, którego centralny układ nerwowy (cun) w nieefektywny sposób przetwarza informacje sensoryczne, ma duże problemy z poprawnym codziennym funkcjonowaniem. Może wyglądać jak inne dzieci, mieć wysoką inteligencję, ale zakłopotane i niezdarne, pełne obaw, wycofane albo wrogie i agresywne. SPD oddziałuje nie tylko na to, jak się rusza i uczy, ale także jak się zachowuje, bawi, nawiązuje przyjaźnie, a przede wszystkim – co czuje wobec siebie.

 

•Poprawiony: ••czwartek•, 19 •maja• 2016 19:10••
•Więcej…•
 
Na czym polega terapia SI? •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••środa•, 24 •lutego• 2016 16:32•

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

 

•Poprawiony: ••środa•, 27 •lipca• 2016 06:58••
•Więcej…•
 
Integracja sensoryczna – Co to jest? •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Iwona Walas•   
••środa•, 24 •lutego• 2016 16:15•

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI – Sensory Integration) jest to (za Z. Przyrowskim) proces właściwej rejestracji bodźców, ich szybki i precyzyjny sposób przesyłania, różnicowania, modulacji (wzmacniania lub hamowania aktywności neuronalnej) i interpretacji - skutkujący budową elastycznego modelu rzeczywistości, w oparciu o który mózg rozwija coraz bardziej złożone reakcje adaptacyjne.

Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie.

 

•Poprawiony: ••poniedziałek•, 18 •kwietnia• 2016 17:18••
•Więcej…•